Servicii

Experiența și profesionalismul ne recomandă

Mod de lucru

Societatea noastră efectuează atât în timpul staționărilor programate, cât și în caz de intervenții de urgență sau la solicitare, operațiuni de curățări industriale asupra diferitelor părți componente ale instalațiilor, cum ar fi: rezervoare, conducte, schimbătoare de căldură, răcitoare cu aer, coloane, reactoare, cuptoare, etc..
Serviciile noastre în sectorul de curățare industrială, implică utilizarea unei game complete de echipamente și sisteme mobile inovatoare, cu tehnologii de ultima generație, reprezentată de pompe de înaltă presiune, duze și alte sisteme automate de concentrare în diferite unghiuri și suprafețe de atac al jetului de apă, produs de pompele cu piston.

Societatea noastră deține Sistem de Management Integrat calitate-mediu-sănătate și securitate ocupațională, certificat în conformitate cu cerințele ISO:20015, SR EN ISO 14001:2015 și OHSAS 18001:2008 precum și autorizație de mediu nr. PH116/16.10.2017 pentru activitățile principale prestate.

Scopul intervențiilor noastre este de aducere a echipamentelor și utilajelor la parametrii dați de producător, astfel încât să corespundă caracteristicilor și condițiilor tehnice de funcționare în cadrul instalațiilor tehnologice, în același timp urmărindu-se creșterea duratei de exploatare în condițiile impuse de legislația în vigoare privind siguranța în exploatare, a normelor ISU cât și a securității personalului de exploatare.

Industria Petrolieră și Chimică

• curățare interioară și exterioară a schimbătoarelor de căldură
• curățare rezervoare și tancuri petroliere
• curățare vase și coloane
• lucrări de pregătire a suprafețelor metalice prin îndepărtarea ruginei și a straturilor de protecție deteriorate...

Construcții Civile și Industriale

• hidrodemolări pentru poduri, clădiri, construcții
• hidrodemolări pentru platforme betonate...

Industria Lemnului

• curățare interioară a electrofiltrelor și reactoarelor
• decolmatare bazine separatoare...

Vidanjări și transport fluid

• unitate vacuum Demag wittig
- pompă de vid debit 1200 mc/h
- rezervor colector reziduuri 2000 - 10000 l
• unitate de înaltă presiune Uraca
- debit 390 l/min
- presiune 200 bari..

Industria Navală și Portuară

• curățarea depunerilor marine de pe corpul navei
• îndepărtarea ruginei sau vopselei deteriorate
• pregătirea suprafeței metalice pentru vopsire...

Servicii oferite prin colaboratori

Servicii calibrare rezervoare
ISTIP Solutions
• societatea este laborator autorizat de BRML (Biroul Român de Metrologie Legală) și are personal calificat și certificat să execute lucrări de calibrare prin metoda volumetrică a rezervoarelor de stocare cilindrice orizontale/verticale, subterane sau supraterane pentru diferite lichide care necesită calibrare metrologică în utilizare;
• asigură proiectare, montare, punere în funcțiune și mentenanță în exploatare pentru instalații fixe sau mobile de livrare carburanți auto;
• asigură mentenanță pentru aparatură de măsură, debitmetre, indicatoare de nivel, pompe de vehiculare, etc.

Recent Posts

  • info@example.com
  • 6701 Democracy Blvd, Suite 300, USA

Urmăriți-ne